สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 43เรื่อง

1. ผลของน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมสารสกัดใบฝรั่งต่อโรคเหงือกอักเสบในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาเขตชนบท

2. การรวบรวมเชื้อพันธุ์ฝรั่งและการใช้ประโยชน์

3. การปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งเพื่อการอุตสาหกรรมในสภาพแห้งแล้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. การออกแบบเครื่องบดย่อยผลไม้สำหรับผลิตน้ำฝรั่งพร้อมดื่ม

5. การศึกษาประสิทธิผลของน้ำสกัดใบฝรั่งและเปลือกผลทับทิมตากแห้งในการรักษาอาการท้องร่วง

6. ผลกระทบของการลวกและการเติมซิงค์คลอไรด์ ต่อการเปลี่ยนแปลงสีในน้ำฝรั่ง

7. การศึกษาประสิทธิภาพของวิตามินซีในน้ำฝรั่ง ต่อการเจริญเติบโนและอัตราการรอดตายของกุ้งกุลาดำ

8. ผลของจิบเบอเรลลินที่มีต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลฝรั่งกลมสาลี่

9. การพัฒนาเม็ดอมเพื่อระงับกลิ่นปากจากใบฝรั่ง

10. ลักษณะทางพันธุกรรมที่สำคัญของฝรั่งเพื่อการปรับปรุงพันธุ์

11. วงจรพัฒนาการของฝรั่งที่เกิดจากการเขตกรรม

12. การจัดการธุรกิจน้ำฝรั่งของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหิน ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

13. อิทธิพลของวิธีห่อผล ต่อการเติบโตและคุณภาพของผลฝรั่ง พันธุ์เย็นสอง

14. การพัฒนาสูตรตำรับการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปากที่มีสารสกัดจากใบฝรั่ง

15. การดำเนินธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตฝรั่ง จังหวัดขอนแก่น ปี 2544

16. การทดสอบระบบทรงต้น 4 แบบในฝรั่ง

17. ผลของใบฝรั่งต่อการรักษาโรคท้องร่วงในลูกโคนม

18. ผลของสารสกัดใบฝรั่งต่อเอนไซม์ย่อยโปรตีนของเชื้อแบคทีเรียที่สัมพันธ์กับโรคปริทันต์ และกลิ่นปาก

19. การเตรียมและการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ จากสารสกัดใบฝรั่ง เพื่อใช้สำหรับการผลิตสัตว์

20. ประสิทธิภาพของสารสกัดใบฝรั่งด้วยวิธีต้มต่อการยับยั้งการเจริญเติบโต ของเชื้อวิบริโอในกุ้งกุลาดำ

21. การสกัดและการใช้ประโยชน์ใยอาหารจากกากผลฝรั่ง

22. การแปรรูปแยมฝรั่งด้วยเทคนิคความดันสูงและความร้อน

23. การศึกษาสารประกอบฟีนอลและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในน้ำหมักจากมะเขือเทศ ฝรั่ง และแครอท

24. ผลของเทคนิคความร้อนและความดันสูงต่อคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาน้ำฝรั่งแปรรูป

25. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ของการปลูกฝรั่งพันธุ์กลมสาลี่ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

26. อิทธิพลของการพรางแสงและการให้ปุ๋ยไนโตรเจน ต่อการเจริญเติบโตและการสะสมไนเตรตของผักชีฝรั่ง [Eryngium foetidum L.] และการออกแบบระบบสะอาดเพื่อการวิเคราะห์ไนเตรต

27. ผลของกระบวนการฆ่าเชื้อ และการเก็บรักษาต่อปริมาณวิตามินซีในน้ำฝรั่ง

28. การพัฒนากรรมวิธีการผลิตฝรั่งแช่บ๊วยด้วยเทคนิคแช่อิ่มภายใต้ระบบสุญญากาศ

29. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมจากน้ำฝรั่งโดยผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์

30. การพัฒนารูปแบบการสื่อสารความรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่เกษตรกรปลูก ฝรั่ง ชมพู่ คุณภาพ เพื่อแก้ไขความยากจนในเขตพื้นที่ จังหวัดนครปฐม

31. การพัฒนาคุณภาพน้ำฝรั่งของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

32. การใช้ความร้อนในการรักษาคุณภาพและยืดอายุการวางจำหน่ายของฝรั่งแปรรูปพร้อมบริโภคพันธุ์กิมจูและพันธุ์แป้นสีทองเพื่อการส่งออก

33. ฤทธิ์ของกล้วยและฝรั่งต่อเมตาโบลิซึ่มของไขมันในเลือด และ oxidative stress ในบุคคลที่มีระดับคลอเรสเตอรอลในเลือดสูง

34. ผลของน้ำผลไม้ไทย กล้วย ฝรั่ง มะม่วง มะละกอ มังคุด และสับปะรด ต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450

35. โครงการศักยภาพของฝรั่ง มะละกอ ส้มโอ และสับปะรดในการยับยั้งการย่อยไขมัน

36. การทดสอบความคงตัวของตำรับสารสกัดจากใบฝรั่งรูปแกรนูลแบบระยะยาว และเมื่อผสมกับอาหารสัตว์

37. โครงการผลของฝรั่งและมะละกอต่อการดูดซึมธาตุเหล็กในหนูปกติและหนูที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

38. โครงการการศึกษาผลของสับปะรด แตงโม และฝรั่ง ต่อการเปลี่ยนแปลงความดันเลือด และการทำงานของเกล็ดเลือดในอาสาสมัครปกติ

39. โครงการฤทธิ์ลดการอักเสบและลดอนุมูลอิสระในเซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์ชนิดโมโนไซด์ที่เหนี่ยวนำด้วยไลโปโปลีแซคคาไรด์ของสารสกัดจากมะละกอ ส้มโอ ฝรั่ง และทุเรียน

40. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตฝรั่ง

41. ระบบการผลิตและเกษตรดีที่เหมาะสมของฝรั่งในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

42. การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของกระดาษผสมสารสกัดใบฝรั่ง เพื่องานบรรจุภัณฑ์อาหาร

43. ฤทธิ์ของสารสกัดผลฝรั่งและใบฝรั่งต่อเชื้อ พาสทูเรลล่า มัลโทซิดา ที่แยกได้จากไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระ

ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Recent Posts