สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จำนวน 13 เรื่อง

1. ความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมไทย

2. สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อรา Nodulisporium sp. และ Fusarium sp. จากพืชตระกูลขิง

3. ฤทธิ์ต้านเบาหวาน และลดความอ้วน ของสารสกัดเหง้าขิง และ สารประกอบหลัก

4. กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบและเรณูวิทยาของพืชสกุลกระเจียว (วงศ์ขิง) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

5. ความหลากหลายของเชื้อราสาเหตุโรคไหม้ (Pyricularia spp.) และการผลิตสารออกฤทธิ์ต้านรา สาเหตุโรคไหม้ของข้าว จากราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

6. ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ HIV-1 integrase และฤทธิ์ต้านการอักเสบของพืชบางชนิดในตระกูล Zingiberaceae

7. กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของพืชสกุลข่า (วงศ์ขิง) ในประเทศไทย

8. การศึกษากระบวนการดูแลรักษาคุณภาพปูนิ่มหลังการเก็บเกี่ยว

9. การศึกษาสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ในการลดการเกาะติดและบุกรุกเซลล์เยื่อบุ Hep-2 ของเชื้อ Helicobacter pylori

10. ฤทธิ์ต้านภูมิแพ้ของพืชบางชนิดในตระกูล Zingiberaceae

11. ความสัมพันธ์ระดับพันธุกรรมและความสามารถในการผลิตสารต้านทานเชื้อจุลินทรีย์ของเชื้อราเอนโดไฟติกและซาโพรบิกในพืชวงศ์ขิง

12. เตาอบอินฟราเรดแบบกึ่งสูญญากาศ

13. การสำรวจและรวบรวมพืชวงศ์ขิงเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Recent Posts