สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

จำนวน 7 เรื่อง

1. การประเมินข้อมูลการวิจัยทางคลินิกของขมิ้นชันและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอแนวทางการวิจัยขมิ้นชันในอนาคต

2. การสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อตรวจวัดสารเคอร์คูมินในสมุนไพรขมิ้นชันพร้อมกันทีละหลายตัวอย่างแบบทราบผลทันที

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการสะสมสารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชัน

4. โครงการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากแป้งกล้วยดิบและขมิ้นชัน สำหรับผู้ที่มีภาวะ metabolic syndrome และเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง

5. การใช้สารสกัดจากขมิ้นชันเพื่อขับเหล็กและต้านการอักเสบในผู้ป่วยโรคเบต้า-ธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบิน อี

6. ประสิทธิผลของการใช้ขมิ้นชันร่วมในการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

7. การพัฒนาสารสกัดขมิ้นชันและสารสกัดดีปลีด้วยเทคนิคโซลิด ดิสเพอร์ชันเพื่อใช้เป็นสาร เสริมในอาหารสัตว์ปีกสำหรับกระตุ้นการเจริญเติบโตและป้องกันการติดเชื้อซัลโมเนลล่า เอนเทอริติดิส ในไก่เนื้อ

ที่มา : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

Recent Posts