สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 179 เรื่อง

1. การยับยั้งการเกิดไขของน้ำมันมะพร้าวบีบเย็นสำหรับการใช้ประโยชน์ทางยาและเครื่องสำอาง

2. เครื่องตรวจสอบชั้นเนื้อมะพร้าวน้ำหอมบนต้น

3. ภาวะการผลิตและการค้าน้ำตาลมะพร้าว ใน จ.ว.สมุทรสงครามและสมุทรสาคร พ.ศ.2508-2509

4. การทดลองปุ๋ยกับหญ้ากินีในสวนมะพร้าว

5. การใช้มะพร้าวและผลพลอยได้ทางอุตสาหกรรมเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพของภาคใต้

6. การศึกษาและปรับปรุงต้นแบบการอบมะพร้าวแห้งโดยแสงอาทิตย์

7. การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องปอกมะพร้าวไฮดรอลิค

8. การใช้กากมะพร้าว ในอาหารโคขุน

9. การใช้กากมะพร้าวคั้นตากแห้งทดแทนกากถั่วเหลืองปรับสมดุลย์ของพลังงานและกรดอะมิโนในอาหารสุกร

10. การศึกษาการใช้กากมะพร้าว กากเมล็ดนุ่น และกากเมล็ดฝ้ายในอาหารไก่กระทง

11. การย่อยเส้นใยมะพร้าวจากเปลือกมะพร้าวสดที่เหลือจากการผลิตมะพร้าวแก้ว โดยไม่ทำให้เกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อมของอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

12. ผลของอายุมะพร้าว การต้มฆ่าเชื้อ และความเข้มข้นของกะทิต่อการผลิตวุ้นสวรรค์จากน้ำกะทิโดยเชื้อ acetobacter xylinum 2 สายพันธุ์

13. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ระยะที่ 2

14. การลดขนาดเปลือกมะพร้าวสดที่เหลือจากการผลิตมะพร้าวแก้วของเกษตรกร จากการใช้เครื่องตีและเครื่องตัดเปลือกมะพร้าว โดยไม่ทำให้เกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อม ของอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

15. การศึกษาการเตรียมแป้งมะพร้าวจากกากมะพร้าวส่วนเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูป

16. การพัฒนาเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวอ่อน

17. การพัฒนาเครื่องขูดเนื้อมะพร้าวจากมะพร้าวที่ผ่าหัวแล้ว

18. ผลของการใส่ปุ๋ยโปแตสเซียมในอัตราต่างๆที่มีต่อลักษณะการเจริญเติบโตของผล และองค์ประกอบบางลักษณะของผลผลิตในมะพร้าวพันธุ์ลูกผสมสวี 1[Mawa] ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน

19. การพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการผลิตวุ้นมะพร้าว

20. การใช้เชื้อแบคทีเรียกรดแลคติคในการทำไซเลจเปลือกมะพร้าว

21. การนำฮอร์โมนที่ได้จากน้ำมะพร้าวมาใช้ในการขยายพันธุ์พืช

22. การศึกษาเบื้องต้นการใช้ประโยชน์เปลือกมะพร้าวอ่อนเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก

23. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง “การทำน้ำตาลมะพร้าว”

24. การศึกษาการเตรียมแป้งมะพร้าวจากกากมะพร้าวส่วนเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูป

25. การผลิตกลิ่นควันเหลว จากชานอ้อยและกาบมะพร้าว

26. ศึกษาการแปรรูปหยวกกล้วย ผักตบชวา ขุยมะพร้าวและเยื่อกระดาษเป็นแท่งเพาะเมล็ดสำเร็จรูป สำหรับเพาะเมล็ดแพงพวย

27. การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกผลมะพร้าวอ่อน

28. การพัฒนาและศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตน้ำตาลมะพร้าว :รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

29. การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกผลมะพร้าวอ่อน

30. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของมะพร้าว ในกลุ่มต้นเตี้ย

31. การปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์

32. ระบบการผลิตทางการเกษตรของสวนมะพร้าวน้ำตาลแบบดั้งเดิม ในจังหวัดสมุทรสงคราม

33. ระบบการผลิตมะพร้าวน้ำหอมในเขตที่ราบลุ่มภาคกลาง และภาคตะวันตกของประเทศไทย

34. การศึกษาพฤติกรรมการวัลคาไนซ์ และสมบัติเชิงกลของคอมโพสิทแบบผสมยางธรรมชาติเสริมแรง ด้วยเส้นใยสับปะรด และมะพร้าว

35. การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตถ่านอัดแท่ง จากซังข้าวโพดผสมถ่านจากกะลามะพร้าว

36. แผ่นดูดซับเสียงจากยางพาราเสริมเส้นใยมะพร้าว

37. การผลิตวุ้นสวรรค์น้ำมะพร้าวผสมน้ำสำรอง

38. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมังสวิรัติชนิดใหม่ โดยใช้เชื้อ Monascus purpureus TISTR 3090 หมักร่วมกับวุ้นน้ำมะพร้าว และนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ทดแทนไนไตรท์ ในผลิตภัณฑ์กุนเชียง

39. การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลเล็กที่ใช้น้ำมันมะพร้าวดีเซล

40. การศึกษาและพัฒนารูปแบบเก้าอี้พักผ่อนจากไม้มะพร้าว

41. พอลิเมอร์คอมโพสิตด้วยเส้นใยจากมะพร้าว

42. การควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าวด้วยชีววิธี

43. แผ่นอัดจากใยมะพร้าว ชานอ้อย ฟางข้าว และแกลบ

44. เครื่องอัดแผ่นกระดานอัดจากเปลือกสับปะรดและเปลือกมะพร้าว

45. เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว

46. การพัฒนาส่วนผสมเคลือบศิลาดลจากขี้เถ้าเปลือกมะพร้าว

47. การศึกษาและพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์จากไม้มะพร้าว

48. การศึกษาศักยภาพชีวมวลจากกะลามะพร้าว ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

49. การพัฒนาขึ้นรูปแผ่นวัสดุผสมจากเส้นใยมะพร้าว-พลาสติกโพลีเอทธิลีน เพื่องานวัสดุก่อสร้างและหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

50. การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำสกัดชีวภาพและปุ๋ยหมัก จากของเหลือทิ้งในการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Recent Posts