สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

จำนวน 6 เรื่อง

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีนสูงจากเนื้อไก่ส่วนอกและศึกษาผลทางคลินิกเกี่ยวกับการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในอาสาสมัคร

2. การพัฒนาวิธีการสำหรับตรวจจำแนกสปีชีส์ของเชื้อลิสเทอเรียในเนื้อไก่ด้วยเทคนิคบีทอะเรย์

3. เปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากอุตสาหกรรมไก่

4. โครงการจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารไก่เนื้อในประเทศไทย

5. แผนการวิจัยและพัฒนาการผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. การพัฒนาสารสกัดขมิ้นชันและสารสกัดดีปลีด้วยเทคนิคโซลิด ดิสเพอร์ชันเพื่อใช้เป็นสาร เสริมในอาหารสัตว์ปีกสำหรับกระตุ้นการเจริญเติบโตและป้องกันการติดเชื้อซัลโมเนลล่า เอนเทอริติดิส ในไก่เนื้อ

ที่มา : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

Recent Posts