สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จำนวน 15 เรื่อง

1. ผลของการเสริมกากเม่าในอาหารต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อและผลผลิตไข่ของไก่ไข่

2. ผลการเสริมน้ำส้มควันไม้ไผ่ในอาหารต่อสมรรถภาพ คุณภาพเปลือกไข่ การเปลี่ยนแปลงของวิลไล และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ของไก่ไข่ในระยะสุดท้ายของการให้ผลผลิต

3. สมรรถภาพการผลิตของไก่ลูกผสมพื้นเมืองที่เกิดจากพ่อพันธุ์ประดู่หางดำและแม่พันธุ์ไก่เนื้อ-ไก่ไข่

4. การยอมรับไก่ลูกผสมพื้นเมืองในเขตมหาสารคาม

5. ผลของระดับโปรตีนต่ำและการเสริมกรดอะมิโนสังเคราะห์ต่อสมรรถภาพการผลิต การแสดงออกของยีน Calpain และการปลดปล่อยไนโตรเจนในไก่ไข่

6. การใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากกากชาเขียวในอาหารไก่ไข่

7. การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ไก่พื้นเมืองหรือลูกผสมพื้นเมืองเชิงพาณิชย์ในระดับชุมชนในจังหวัดขอนแก่น

8. การผลิตและการใช้ไข่น้ำเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์ปีก

9. การใช้สารสกัดหยาบจากขมิ้นชันในไก่ไข่

10. ผลของการเสริมผักหนาม (Lasia spinosa Thw.) ทดแทนยาปฎิชีวนะในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและการให้ผผลิตของไก่เนื้อและไก่ไข่

11. การศึกษาระดับ acute phase proteins ที่สำคัญ ในไก่ไข่ สายพันธุ์ที่มีการเลี้ยงอยู่ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ในประเทศไทย และการนำค่าดัชนีของการอักเสบมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ สภาวะสุขภาพของไก่ในระดับฝูง

12. ผลการเสริมน้ำมันปาล์มดิบในอาหารต่อผลผลิตระดับโทโคฟีรอลและโคโคไตรอีนอลในเลือด เนื้อเยื่อไขมัน ตับ ไข่แดง และระดับโคเลสเทอรอลในไข่แดงของไก่ไข่

13. การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติ องค์ประกอบทางเคมี และคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเนื้อไก่ลูกผสมพื้นเมือง ไก่กระทง และไก่ไข่เพศผู้

14. ผลของการใช้น้ำมันถั่วเหลืองร่วมกับน้ำมันปาล์มในอาหารไก่ไข่ต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพไข่

15. ผลการเสริมผงถ่านไม้ไผ่ น้ำส้มควันไม้ไผ่ และการใช้ร่วมกันในอาหารต่อสมรรถภาพ คุณภาพไข่ น้ำหนักอวัยวะที่เกี่ยวข้อง และปริมาณแบคทีเรียในลำไส้ของไก่ไข่

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Recent Posts