สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

จำนวน 6 เรื่อง

1. การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของบัวบก (Centella asiatica L.) ในประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลร่วมกับลักษณะทางสัณฐานวิทยา

2. ยุทธศาสตร์การวิจัยการเกษตรรายสินค้า: ขมิ้นชันและบัวบก

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดสารออกฤทธิ์จากใบบัวบกโดยใช้เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับการนำไปพัฒนาตำรับยาทาภายนอกต้านการอักเสบ

4. การพัฒนาเวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์ที่ประกอบด้วยสารสกัดบัวบกสำหรับบาดแผลที่มีความลึกระดับที่สอง แผลในช่องปากจากการได้รับการฉายรังสีและแผลปริทันต์

5. การพัฒนาเวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์ที่ประกอบด้วยสารสกัดบัวบกสำหรับบาดแผลที่มีความลึกระดับที่สอง แผลในช่องปากจากการได้รับการฉายรังสีและแผลปริทันต์

6. การพัฒนายาป้ายปากสารสกัดมาตรฐานบัวบกอีซีเอ 233 ในการรักษาแผลร้อนในชนิดไม่รุนแรง

ที่มา : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

Recent Posts