สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จำนวน 27 เรื่อง

1. การส่งออกมะม่วง กล้วย ทุเรียน และมังคุด ของไทยไปญี่ปุ่น ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ-ญี่ปุ่น (JTEPA)

2. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกล้วยกวนกะทิสดแม่อุบลอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

3. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟสำหรับกล้วยหอมและมะม่วงน้ำดอกไม้

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วย

5. กลไกการออกฤทธิ์ในการป้องกันผิวหนังถูกทำลายโดยแสงยูวีบีในหนูของกล้วยไทย

6. การศึกษาซิสเตมาติกส์ของพืชวงศ์กล้วย Musaceaeในประเทศไทย

7. ผลพฤกษเคมีในกล้วยหอมต่อภาะเครียดออกซิเดชั่นในมนุษย์

8. ผลของน้ำผลไม้ไทย กล้วย ฝรั่ง มะม่วง มะละกอ มังคุด และสับปะรด ต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450

9. ฤทธิ์ของกล้วยต่อการตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินและระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดในอาสาสมัครสุขภาพดีและผู้ป่วยเบาหวาน type 2

10. รูปแบบที่เหมาะสมของการจัดการโซ่อุปทานกล้วยหอมปลอดสารพิษ กรณีศึกษาอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

11. การพัฒนาเครื่องหมาย DNA บริเวณ Simple Sequence Repeats (SSRs) เพื่อการจำแนกและทำมาตรฐานพันธุ์กล้วยไทย

12. ฤทธิ์ของกล้วยและฝรั่งต่อเมตาโบลิซึ่มของไขมันในเลือด และ oxidative stress ในบุคคลที่มีระดับคลอเรสเตอรอลในเลือดสูง

13. การจัดการทรัพยากรพันธุกรรมกล้วยในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

14. ประสิทธิภาพของเนื้อผลมะละกอ และกล้วยในการป้องกันผิวหนังเสื่อมสภาพก่อนวัย เนื่องจากรังสี UVB: การศึกษาในสัตว์ทดลอง

15. การทดสอบฤทธิ์ของกล้วยในการฟื้นฟูภาวะความจำบกพร่องและฤทธิ์ต้านความกังวลในหนูแรท

16. ผลของสารสกัดจากมะละกอ มะม่วง ส้มโอ และกล้วยในการต้านการอักเสบ และลดการเกิดอนุมูลอิสระในเซลล์ลำไส้มนุษย์

17. การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในมะม่วง กล้วย และมะละกอ

18. การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการอบแห้งและคุณภาพของกล้วยแผ่นกรอบ

19. ความสามารถของเชื้อราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากกล้วยในการผลิตสารทุติยภูมิในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนส และสารกระตุ้นการเจริญเติบโต

20. การหาปริมาณฟรักโตโอลิโกแซคคาไรด์จากกล้วยพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย

21. ฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสารสกัดจากกล้วยสุกในเซลล์เพาะเลี้ยง

22. การศึกษาสารประกอบฟีนอลเพื่อเป็นเครื่องหมายทางชีวโมเลกุลในการจำแนกคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์กล้วย

23. การผลิตไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรด์จากแป้งกล้วยและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต

24. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยอบแห้งที่ตกเกรด

25. อิทธิพลของวิธีของการอบแห้งแบบต่าง ๆ ที่มีต่อคุณภาพของกล้วย

26. การพัฒนากล้วยทอดแผ่นปรุงรสและเผือกทอดแผ่นปรุงรสโดยใช้วิธีการเคลือบแบบกระแสไฟฟ้าสถิตย์

27. การศึกษาบทบาทของ cell wall hydrolases องค์ประกอบของผนังเซลล์ และการแสดงออกยีนที่ควบคุมเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการหลุดร่วงของผลกล้วยหอมระหว่างการสุก

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Recent Posts