มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 10 เรื่อง

1. ประสิทธิภาพการเป็นสารกำจัดแมลงของน้ำมันหอมระเหยจากกระชาย Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. และขมิ้นอ้อย Curcum

2. ผลของการทำแห้งต่อสารกลุ่มฟลาโวนอยด์และความสามารถต้านออกซิเดชันของสารสกัดกระชายเหลือง (Boesenbergia pandurata)

3. การขยายพันธุ์และการชักนำให้กระชายแดงเกิดการกลายด้วยโคลชิซิน ในสภาพปลอดเชื้อ

4. สารให้กลิ่นในผลิตภัณฑ์กระชายแปรรูป

5. ผลของสาร cryoprotectant บางชนิดและวิธีการให้ที่มีต่อความมีชีวิตของเนื้อเยื่อกระชายเมื่อเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว

6. การเก็บรักษากระชาย

7. ผลของชนิดและวิธีการให้สาร cryoprotectant ที่มีผลต่อความมีชีวิตของเนื้อเยื่อกระชายและขมิ้นชันเมื่อเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว

8. การศึกษาผลของสารสกัดจากกระชายเพื่อยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืช

9. การใช้น้ำมันหอมระเหยจากกระชาย (Boesenbergia Rotunda Linn.) เพื่อทดแทนสารรมในดิน

10. ผลของการทำแห้งต่อสารประกอบฟีนอลิกและความสามารถด้านออกซิเดชัน ของกระชายเหลือง (Boesenbergia pandurata (Roxb.)

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Recent Posts