สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จำนวน 13 เรื่อง

1. การพัฒนาตำรับไมโคลอิมัลชันชนิดเกิดขึ้นได้เอง และยาแขวนตะกอนอนุภาคนาโนของสารสกัดกระชายดำให้อยู่ในรูปยาเตรียมของแข็ง เพื่อเพิ่มการดูดซึม

2. การพัฒนาระบบช่วยละลายของน้ำมันโหระพาและน้ำมันกระชาย

3. การศึกษาผลเฉียบพลันของสารสกัดกระชายดำต่อการเคลื่อนไหวของลำไส้ การดูดซึมน้ำตาลกลูโคสและการขนถ่ายน้ำและอิออนผ่านเซลล์เยื่อบุผนังลำไส้เล็กในหนูขาว

4. การพัฒนาผงห่อหุ้มหรือผงเคลือบของน้ำมันหรือสารสกัดจากพืชพื้นเมืองไทย

5. การประเมินฤทธิ์เสริมสมรรถภาพทางเพศของน้ำกระชายในหนูขาววัยก่อนและวัยเจริญพันธุ์

6. ผลของสารสกัดกระชายดำต่อระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดและการทำงานของหลอดเลือดในหนูที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวาน

7. ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ HIV-1 integrase และฤทธิ์ต้านการอักเสบของพืชบางชนิดในตระกูล Zingiberaceae

8. สารออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเตอเรสจากกระชายดำและกำลังวัวเถลิง

9. การศึกษาสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ในการลดการเกาะติดและบุกรุกเซลล์เยื่อบุ Hep-2 ของเชื้อ Helicobacter pylori

10. กระบวนการหมักเบียร์จากวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น

11. ฤทธิ์ต้านภูมิแพ้ของพืชบางชนิดในตระกูล Zingiberaceae

12. ผลของกระชายดำต่อสมรรถนะการออกกำลังกายและการทดสอบความทนทานน้ำตาลกลูโคสในมนุษย์

13. การสำรวจและรวบรวมพืชวงศ์ขิงเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Recent Posts