สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

จำนวน 10 เรื่อง

1. ผลของสารสกัดกระชายดำที่มีต่อสมรรถทางกายในผู้หญิง

2. การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดมาตรฐานกระชายดำในผู้ชายที่เป็นโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ: ปกปิดทั้งสองทางเทียบกับยาหลอก

3. การพัฒนาตำรับนำส่งสารสำคัญกระชายดำสู่ผิวหนังด้วยสเปรย์ไมโคลอิมัลชัน

4. การตรวจสอบฤทธิ์การป้องกันการเสื่อมของระบบประสาทของเหง้ากระชายดำ และใบรางจืด ในโรคที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมของระบบประสาท

5. การผลิตสารออกฤทธิ์จากกระชายเหลืองสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อผิวขาว

6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระชายดำที่มีประสิทธิภาพสูงสู่ระบบการขึ้นทะเบียนตำรับ เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร

7. ผลของสารสกัดกระชายดำต่อสมรรถนะการออกกำลังกาย

8. ผลของสารสกัดกระชายดำที่มีต่อความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดของนักกีฬา

9. การศึกษาทางคลินิกของสารสกัดกระชายดำ

10. โครงการศึกษาสารออกฤทธิ์ต้านความเหนื่อยล้าของเหง้ากระชายดำเพื่อการคัดเลือกเชิงพาณิชย์

ที่มา : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

Recent Posts