สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 10 เรื่อง

1. การพัฒนาคุณภาพลอดช่องไทยผสมแป้งบุกเพื่อสุขภาพ;Quality Improvement of Lod Chong Thai Sweetmeat with Kunjc flour for health food

2. การใช้เจลแป้งบุกเป็นสารทดแทนไขมันในพายกล้วยตาก

3. ปัญหาพิเศษเรื่องการศึกษาปริมาณผงบุกที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการตกตะกอนในน้ำส้มพาสเจอไรซ์;Study on Optimum Quantity of Konjac Flour as Stabilizer in Pasteurized Orange Juice

4. ปัจจัยที่มีบทบาทต่อสมบัติทางหน้าที่ของแป้งบุกและการนำไปใช้ประโยชน์;Factors affecting on functional properties of konjac flour and its application

5. การผลิตกุนเชียงไขมันต่ำจากบุก :รายงานผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้;Production of low fat chinese sausage from konjac

6. รายงานการวิจัยเรื่อง การปรับปรุงกระบวนการผลิตไส้กรอกหมู หมูยอ และไก่ยอไขมันต่ำจากแป้งบุก

7. การใช้บุกเปรียบเทียบกับคาราจีแนนในการทำเยลลี่ผลหม่อน;Substitution of konjac compared to carrageenan in mulberry jelly

8. การพัฒนาการผลิตหัวพันธุ์บุกเนื้อทรายขนาดจิ๋วเชิงพาณิชย์เพื่อใช้เป็นท่อนพันธุ์ด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว;Microtuberization in Amprphophallus oncophyllus for mother plant using the temporary immersion bioreator

9. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่มังคุดผสมคาราจีแนนและผงบุก;Product development of mangosteen jelly containing carrageenan and konjac powder

10. การเตรียมและการประยุกต์ใช้เจลบุกเพื่อทดแทนการใช้ไขมันในไส้กรอกอีสาน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ที่มา : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

Recent Posts