สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 13 เรื่อง

1. การผลิตบุกไข่เพื่อการอุตสาหกรรมทำวุ้น : การทดสอบคุณภาพวุ้นจากบุก

2. ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ผสมแป้งกะบุกพร้อมดื่ม

3. การผลิตและการประเมินคุณภาพไส้กรอกหมูไขมันต่ำ จากแป้งบุก

4. การปรับปรุงกระบวนการผลิตไส้กรอกหมู หมูยอและไก่ยอไขมันต่ำจากแป้งบุก

5. น้ำสลัดพลังงานต่ำจากแป้งบุกและแป้งดัดแปร

6. ปัจจัยที่มีบทบาทต่อสมบัติทางหน้าที่ของแป้งบุก และการนำไปใช้ประโยชน์

7. การประเมินทางประสาทสัมผัสและลักษณะทางกายภาพของเค้กและคุกกี้ลดไขมันด้วยแป้งบุกที่ใช้อะเซซัลเฟม-เค และซอร์บิทอลทดแทนน้ำตาล

8. ลักษณะทางกายภาพของฟิล์มแป้งบุกผสม ร่วมกับโปรตีนถั่วเหลืองสกัดหรือกรดไขมัน

9. การทดแทนโปรตีนเนื้อสัตว์บางส่วนด้วยโปรตีนถั่วเหลืองสกัด ในไส้กรอกหมูลดไขมันด้วยแป้งบุก

10. การศึกษาการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตบุกเนื้อทราย เพื่อส่งเสริมการปลูกบุกเนื้อทรายในเชิงการค้า

11. การประเมินผลของแป้งบุก และโปรตีนถั่วเหลืองสกัด ที่มีต่อสมบัติทางเคมีกายภาพ ของสตาร์ชธรรมชาติและการนำไปใช้

12. โครงการการผลิตผงบุกกลูโคแมนแนนคุณภาพสูงและการนำไปใช้

13. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากถั่วเหลืองหมักผงผสมบุกสำหรับผู้สูงอายุ

ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Recent Posts