สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 14 เรื่อง

1. เยลลี่ใบเตยเสริมว่านหางจระเข้

2. ผลิตภัณฑ์แยมว่านหางจระเข้ 3 รส

3. การศึกษาผลของสารสกัดของว่านหางจระเข้ต่อระดับเอนไซม์อัลคาลินฟอสฟาเตส และการตกผลึกของสารอนินทรีย์ในเซลล์สร้างกระดูกที่แยกจากไขกระดูก : รายงานผลงานวิจัย;The effect of aloe vera gel extract on the enzyme level of alkaline phosphatase and calcification in ost

4. รายงานการวิจัยการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบปัสสาวะในคนปรกติและในเด็กหลังจากรับประทานว่านหางจระเข้;Changes in urinary compositions among healthy volunteers and children after consuming aloe (aloe vera linn.)

5. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ความสัมฤทธิ์ผลของเจลว่านหางจระเข้ในการ รักษาโรคไลเคนแพลนนัสในช่องปาก;The efficacy of aloe vera gel in the treatment of oral lichen planus

6. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคงตัวของวุ้นว่านหางจระเข้ในรูปผงแห้งเปรียบเทียบกับวุ้นสด

7. รายงานการวิจัยเรื่องการเตรียมผลิตภัณฑ์ผงแห้งสำเร็จรูปสำหรับรับประทานจากวุ้นว่านหางจระเข้;The preparation of aloe oral powder from Aloe vera gel

8. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาฤทธิ์สมุนไพรว่านหางจระเข้ในการรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร;The Study of antigastric ulcer properties of medicinal pland : Aloe vera Linn

9. รายงานผลการวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของสารสกัดจากเปลือกว่านหางจระเข้ในการควบคุมหนอนใยผัก; Efficacy of aloe vera (aloe babradensis, miller) rind extract on diamondback moth (plutella xylostella L.) control

10. รายงานผลการวิจัย เรื่อง การใช้สารสกัดหยาบจากเปลือกว่านหางจระเข้เพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนสและโรคขั้วผลเน่าในมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ เขตอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคิรีขันธ์;Control of anthracnose and stem end rot on mango fruit (Mangifera indica linn) cv. Nam D

11. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมว่านหาจระเข้;Product Development of Ice cream yogurt added aloe Vera

12. การพัฒนาภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้ประโยชน์ด้านอาหารจากพืชท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม กรณีศึกษาพืชสมุนไพรว่านหางจระเข้

13. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ด้วยสมุนไพรเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ

14. รายงานการวิจัยผลของการเสริมสกัดจากว่านหางจระเข้ต่อสุขภาพของน้ำเชื้อแช่แข็งโค

ที่มา : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

Recent Posts