สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 28 เรื่อง

1. การใช้สารสกัดจากว่านห่างจระเข้ chitosan และ petroleum oil ในการควบคุมเพลี้ยไฟศัตรูดอกบัวหลังการเก็บเกี่ยว

2. การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ครีม และเจลที่เตรียมจากผงแห้งของวุ้นว่านหางจระเข้

3. การศึกษาฤทธิ์สมุนไพรว่านหางจระเข้ในการรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร

4. การศึกษาความคงตัวของวุ้นว่านหางจระเข้ในรูปผงแห้ง เปรียบเทียบกับวุ้นสด

5. การเตรียมเจล ที่มีความคงตัวจากต้นว่านหางจระเข้

6. การศึกษาความคงตัวของวุ้นว่านหางจระเข้ผงแห้ง และวุ้นผงแห้งที่ผสมสารเจือจาง ด้วยวิธีการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดง

7. การพัฒนาตลาดแชมพูสมุนไพรว่านหางจระเข้ : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านโคกกลาง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

8. การศึกษาผลของสารสกัดของว่านหางจระเข้ต่อระดับเอมไซม์อัลคาลินฟอสฟาเตส และการตกผลึกของสารอนินทรีย์ในเซลล์สร้างกระดูกที่แยกจากไขกระดูก

9. สภาวะการตลาดและพฤติกรรมการบริโภค ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากว่านหางจระเข้

10. การศึกษาและพัฒนาเครื่องซอยวุ้นว่านหางจระเข้ สำหรับการผลิตเครื่องดื่มบรรจุขวด

11. การเปรียบเทียบการผลิตว่านหางจระเข้อบแห้งแบบแช่แข็ง และอบแห้งแบบพ่นฝอย

12. การพัฒนาแผ่นแปะไฟโบรอินที่ได้จากรังไหม ผสมสารสกัดจากวุ้นว่านหางจระเข้ เพื่อใช้ในการสมานแผลและลดการอักเสบ

13. การศีกษาประสิทธิผลของน้ำว่านหางจระเข้ต่อเยื่อบุช่องปากอักเสบขณะฉายแสงในผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอ:การศึกษาแบบสุ่มและปกปิด

14. ประสิทธิผลของสารสกัดจากเปลือกว่านหางจระเข้ ในการควบคุมหนอนใยผัก

15. การเจือจางน้ำเชื้อแพะโดยการเสริมสารสกัดจากว่านหางจระเข้และการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง

16. การศึกษาผลของสารอะซีแมนแนนจากส่วนวุ้นว่านหางจระเข้ในการลดการเกิดเบ้าฟันอักเสบภายหลังการถอนฟันและเร่งการสร้างเนื้อฟันซ่อมเสริมในฟันที่ผุใกล้ทะลุโพรงฟัน

17. การใช้สารสกัดจากว่านหางจระเข้ร่วมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการควบคุมเพลี้ยไฟศัตรูดอกบัวหลังการเก็บเกี่ยว

18. การศึกษาการควบคุมการปลดปล่อยยาที่สกัดจากว่านหางจระเข้จากไฮโดรเจลโดยใช้ไฟฟ้าเป็นตัวควบคุม

19. การใช้สารสกัดหยาบจากเปลือกว่านหางจระเข้เพื่อควบคุม โรคแอนแทรคโนส และโรคขั้วผลเน่าในมะม่วงพันธุ์นํ้าดอกไม้ เขตอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

20. การออกแบบเครื่องล้างเมือกว่านหางจระเข้

21. ผลของสารอะซีแมนแนนซึ่งสกัดจากส่วนวุ้นว่านหางจระเข้ต่อแผลในช่องปาก หนูทดลองที่เป็นเบาหวาน

22. การศึกษาผลของสารอะซีแมนแนนจากส่วนวุ้นว่านหางจระเข้ ต่อการหายของแผลในช่องปากในสภาวะเป็นโรคเบาหวาน และกลไกที่เกี่ยวข้องในเซลล์บุผิวช่องปาก

23. ผลของสารอะซีแมนแนนจากซึ่งสกัดส่วนวุ้นว่านหางจระเข้ต่อ การเคลื่อนที่ และการเปลี่ยนสภาพของเซลล์บุผิวช่องปาก

24. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมว่านหางจระเข้

25. กลไกการออกฤทธิ์ของว่านหางจระเข้ต่อปัจจัยชีวภาพที่สำคัญ ต่อการเกิดหลอดเลือดใหม่ของแผล: เอ็นโดธีเลียลโปรเจนนิเตอร์ และแมทริกเมตตัลโลโปรติเนส

26. กลไกการออกฤทธิ์ของว่านหางจระเข้ต่อปัจจัยชีวภาพที่สำคัญต่อการเกิดหลอดเลือดใหม่ของแผล : เอ็นโดธีเลียลโปรเจนนิเตอร์และแมทริกเมตตัลโลโปรติเนส

27. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ด้วยสมุนไพร เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ

28. กลไกการออกฤทธิ์ของว่านหางจระเข้ต่อปัจจัยชีวภาพที่สำคัญต่อ การเกิดหลอดเลือดใหม่ของแผล: เอ็นโดธีเลียลโปรเจนนิเตอร์ และแมทริกเมตตัลโลโปรติเนส

ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Recent Posts